8 tips voor een snel teststraat

Tutorials

Wil jij zelf een snelteststraat opstarten? Wees dan goed voorbereid. Uiteraard is de behoefte aan on-demand testcapaciteit op het moment zeer groot en wil je natuurlijk snel aan de slag. Een goede voorbereiding is echter geboden en kost nu eenmaal tijd. Houd je daar rekening mee, dan ga je daar later enorm veel profijt van hebben. Afhankelijk van jouw beoogde teststraat en ambities, hebben wij een aantal tips:

1.    Houd rekening met een aantal weken aanlooptijd waarin je veel moet regelen. Natuurlijk wilde je gister al aan de slag, maar je gaat in feite aan de slag als zorgverlener. Je zal dus veel moeten gaan regelen. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat je iedere stap uit jouw testproces moet vastleggen in protocollen. Dat kost nu eenmaal tijd. Vermeld op die protocollen altijd versienummer, laatste wijzigingsdatum en auteur.

2.    Even doorgaand op het vaststellen van protocollen. Hierin leg jij vast hoe je te werk gaat en hoe dat in overeenstemming is met de richtlijnen van de betrokken instanties, bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Landelijk Coördinatiecentrum Infectieziekten (LCI). Zorg dat je weet aan welke richtlijnen moet voldaan worden en implementeer deze.

3.    Zoek vooraf, uit eigen beweging contact met de relevantie instanties, bijvoorbeeld de GGD. Laat hen meekijken en advies geven. Zo ga je goed van start en hoef je niet na een aantal weken je werkwijze aan te passen. Daarnaast getuigt dit van de welwillendheid om alles netjes en veilig te doen. Het laatste wat je wilt is dat bijvoorbeeld de Inspectie ingrijpt. De regels van het OMT hebben we op een rijtje gezet, deze lees je hier.

 

4.    Betrek een arts bij je teststraat. Het is ten eerste een verplichting, maar een arts kan ook heel veel praktische hulp bieden. Daarnaast moet een arts de testuitslagen valideren. Wellicht ten overvloede, maar de betrokken arts moet wel over een BIG-registratie beschikken. Deze arts kan ook optreden als medisch verantwoordelijke aangezien je verplicht bent om een medisch verantwoordelijke aan jouw teststraat te koppelen.

 

5.    Misschien zijn er nog andere zaken die je moet regelen die niet eens echt iets met het uitvoeren van tests te maken hebben. Bijvoorbeeld het oprichten van een stichting of B.V. om de testactiviteiten in onder te brengen. Bedenk dat een dergelijke oprichting tijd kost. Daarnaast kost het verkrijgen van een verzekeringen en dergelijke ook tijd. En dan ben je nog niet eens bezig met bedenken van testprotocollen en – procedures.

 

6.    Begin rustig en bouw op. Draai een dag proef en ga vervolgens over naar beperkte capaciteit. Wanneer iedereen zich bekend voelt met alle regels en procedures, is het tijd om op te schalen. Uiteindelijk heb jij een vlot lopende machine.

 

7.    Controleer van tevoren goed welke COVID-19 testen gebruikt mogen worden. Er zijn vijf producenten van de antigeentesten goedgekeurd door het RIVM. Deze testen zijn betrouwbaar voor een betrouwbare uitslag. Het is belangrijk dat snel teststraten zich houden aan de regels van het RIVM.

 

8.    Wat heel belangrijk is bij het starten van de teststraat is dat je de veiligheid van je medewerkers waarborgt. Het is belangrijk dat er goede persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is voor de testafnemers. Denk bijvoorbeeld aan het juiste type mondmaskers, een laboratoriumjas etc.

 

Wil je ook een snel teststraat beginnen? Lees hier hoe Entanz jouw daarbij helpt.