Wat zijn de voorwaarden om een commerciële sneltest straat te beginnen?

Algemene uitleg

Op 14 oktober 2020 heeft het Outbreak Management Team (OMT) een advies uitgebracht aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er zijn hier acht voorwaarden opgesteld voor het toepassen van een antigeensneltest/snelteststraten.

Antigeentesten kunnen zowel in een laboratorium als op locatie worden uitgevoerd. Denk hierbij aan commerciële teststraten, huisartspraktijken en andere instellingen. In Nederland komen er wekelijks nieuwe teststraten bij. Dat zijn zowel commerciële teststraten waar je als particulier je kunt laten testen op de aanwezigheid van het Covid-19 virus, maar ook de private teststraten die door bedrijven voor hun werknemers worden opgezet. De mensen die gebruik maken van deze teststraten gaan veelal niet naar de GGD en daarom is het belangrijk dat het OMT, RIVM en de Overheid hier voorwaarden voor opstellen zodat we zeker weten dat alles wel goed en volledig gebeurt. Daarom zijn er door het Outbreak Management Team 8 regels opgesteld voor sneltest straten als advies aan het kabinet. En het kabinet heeft deze regels overgenomen. Dus als je een sneltest straat wilt opzetten, houdt je dan aan de volgende regels.

De huidige voorwaarden zijn:

  1. De test moet CE-markering hebben. Een lijst met gecommercialiseerde COVID-19 sneltesten met een CE-IVD kenmerk vind je op finddx.org.
  2. De keel en neus uitstrijk wordt afgenomen door een hierop ingewerkt persoon die is voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals een laboratorium jas, mondkapje, spatscherm, etc.
  3. De uitvoering van de antigeen sneltest vindt plaats in een flowkast of door personeel met persoonlijk beschermende middelen (PBM).
  4. Er moet worden zorggedragen dat monsters en cassette ondubbelzinnig traceerbaar zijn tot een geïdentificeerd persoon.
  5. Afname materiaal en antigeen cassettes dienen als biologisch besmet materiaal afgevoerd te kunnen worden.
  6. Testresultaten worden vastgelegd in een (laboratorium)-informatiesysteem.
  7. Bij point-of-care (POC)-gebruik zijn afspraken over verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging van belang. Formeel dient voor POC-gebruik naast EN ISO 15189 ook aan de EN ISO 22870 te worden voldaan.
  8. Er dient goede (schriftelijke) communicatie naar de geteste persoon te zijn over de interpretatie van het testresultaat.

Voor de locaties zijn verschillende opties mogelijk, variërend van ziekenhuizen (SEH, polikliniek) tot huisartspraktijken, GGD-teststraten, bedrijven en thuissituaties.

Zelf aan de slag?

Ben jij van plan om zelf een sneltest straat op te zetten met inachtname van de bovenstaande regels? En wil je snel en gemakkelijk de registraties van jouw Covid-19 testen bijhouden? Lees hier hoe de Analyse Portal werkt en wij helpen om te voldoen aan de 8 regels van het OMT.